Høydepunkter

CHAMPIONATER
************************
Norsk Champion:
*
Svensk champion:
*
Dansk champion:
*
Finsk champion:
*
Polsk champion:
*
Nordisk Champion:
*
International champion:
*

VINNERTITTLER
*************************
Norsk vinner:
*
Svensk vinner:
*
Dansk vinner:
*
Finsk vinner:
*
Polsk vinner:
*
Helsinki vinner:
*
Nordisk vinner:
*
Europa vinner:
*

SPESIALVINNERE
**************************
*
*
*