Valper vi har nu

Vi har ingen valper for øyeblikket


Fader

Moder

Vektbord

Uker Valpe 1 (H) Valpe 2 (T) Valpe 3 (H) Valpe 4 (T) Valpe 5 (H)
Fødselsvekt – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 1 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 2 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 3 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 4 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 5 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 6 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 7 – – – – – – – – – – – – – – –
Vekt uke 8 – – – – – – – – – – – – – – –

Pedigree for valpene

12345 XXXX XXXXX XXXXXXX 123468 XXXX XXXXX XXXXXXX 123468 XXXX XXXXX XXXXXXX
12346 XXXX XXXXX XXXXXXX
1234628 XXXX XXXXX XXXXXXX 123462822 XXXX XXXXX XXXXXXX
123468 XXXX XXXXX XXXXXXX
12346811 XXXX XXXXX XXXXXXX 12346811 XXXX XXXXX XXXXXXX 126811 XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX
12346811 XXXX XXXXX XXXXXXX XXX
1234681133 XXXX XXXXX XXXXXXX XXX 12346811 XXXX XXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX

Bilder av valpene